Sprawdź kursy nauki jazdy OKK RONDO

Do jednego z z najważniejszych wydarzeń, które dla wielu osób oznacza wejście w dorosłość, należy przystąpienie do kursu na prawo jazdy B. Szkolenie możesz rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18. roku życia.

Dlaczego warto wybrać kursy na prawo jazdy kat. B w OKK RONDO?  Zapewniamy swoim kursantom nowoczesną flotę samochodową oraz doskonałe warunki nauki jazdy. Jeżeli zdecydujesz się na kurs prawo jazdy kat. B w OKK RONDO, zyskasz coś więcej niż standardowe szkolenie.


                                             

Na nasze kursy na prawo jazdy kat. B zapraszamy:

 • Każdego, kto chce czuć się pewnie za kierownicą i chce rozpocząć swoją przygodę z kierowaniem,
 • Osoby mające prawo jazdy, ale niejeżdżące,
 • Osoby, które rozpoczęły kurs kategorii B, ale z jakiegoś powodu go przerwały,
 • Na nasze kursy zapraszamy również młode mamy, ponieważ dopasowujemy kurs indywidualnie do potrzeb każdego klienta! Nauczymy Cię bezpiecznej jazdy, montowania fotelików dziecięcych i przekażemy inne niezbędne informacje pozwalające na bezpieczną jazdę z pociechami w samochodzie,
 • Dodatkowo zapewnimy odpowiednie przygotowanie kobietom w średnim wieku, które mają obawy przed jazdą w ruchu drogowym, wątpliwości czy uda im się zdać egzamin i wiele innych.
 • Zaufaj nam - zarazimy Cię pasją, pokonamy wspólnie Twoje lęki i nauczymy, jak być dobrym kierowcą!

Dlatego podkreślamy, że nasza oferta obejmuje kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta! Zawsze zaznaczamy naszym kursantom, że otrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdami kat. B to dopiero początek. 


Kursy na prawo jazdy kat. B nadają podstawowe uprawnienia do poruszania się na drodze pojazdami mechanicznymi. Dzięki niemu otrzymasz upoważnienie do kierowania samochodami osobowymi. Prawo jazdy kat. B umożliwia poruszanie się:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - z wyjątkiem autobusu i motocyklu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wymienionego powyżej oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wymienionego w pierwszym punkcie oraz przyczepy innej niż lekka, jeżeli łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 4 250 kg. Należy zwrócić uwagę na to, że jest to możliwe, kiedy kursant zdał część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.


Kursy na prawo jazdy kat. C 

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu niezbędnych uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych, kurs prawa jazdy kat. C będzie doskonałym rozwiązaniem. OKK RONDO zapewnia kompleksowe szkolenie, które przygotuje Cię zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej. 


Kurs prawa jazdy kat. C zapewnia uprawnienia niezbędne do prowadzenia:

 • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - z wykluczeniem autobusów,
 • zespołu pojazdów złożonych z pojazdu wymienionego powyżej oraz przyczepy lekkiej,
 • pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM.

Kurs na prawo jazdy kat. C pod okiem profesjonalnego instruktora w OKK RONDO zagwarantuje Ci solidne zaplecze praktyczne i teoretyczne.Kurs na prawo jazdy kat. B+E w OKK RONDO

Jeżeli zastanawiasz się, jaki kurs wybrać, by zdobyć uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego z przyczepą, kurs na prawo jazdy kat. B+E będzie dobrym wyborem. Dzięki nam opanujesz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Nauczymy Cię, jak bezpiecznie, odpowiedzialnie oraz świadomie kierować zespołem pojazdów. 

Kurs B+E obejmuje uprawnienia do kierowania następującymi pojazdami:

 • Prawo jazdy kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (kat. B) oraz przyczepy, której rmc nie przekracza rmc samochodu osobowego.
 • Dopuszcza się również możliwość holowania przyczepy z hamulcem najazdowym o masie całkowitej mniejszej niż 750 kg.
 • Kurs B+E sprawdzi się również w przypadku osób prowadzących ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami.
 • Zespół pojazdów może składać się maksymalnie z trzech pojazdów.

Jeżeli chcesz uczyć się jeździć od najlepszych, OKK RONDO to dobry wybór.  Decydując się na kurs B+E. otrzymasz kompleksowe przygotowanie praktyczne. Możesz być pewny, że dzięki nam nauczysz się bezpiecznej, świadomej i odpowiedzialnej jazdy. Jeżeli chcesz czerpać wiedzę i umiejętności od najlepszych, zapraszamy do OKK RONDO. Kurs na prawo jazdy B+E nie wymaga dodatkowego kursu w pełnym wymiarze jak w przypadku kategorii B. Musisz jedynie zdać dodatkowy egzamin państwowy.

Kursy motocyklowe


Kategoria AM

Wymagany wiek: 14 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Kategoria AM uprawnia do kierowania:


1) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

2) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Od 19.01.2013 roku kategoria AM prawa jazdy zostąpiła kartę motorowerową

Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed datą 19 stycznia 2013 zachowują swoje uprawnienia. Dotyczy to również osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat, w myśl obowiązujących wówczas przepisów wraz z osiągnięciem pełnoletności osoby te uzyskały automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem (przywilej ten zniknął wraz z wprowadzeniem kategorii AM prawa jazdy)


                                      

Kategoria A1

Wymagany wiek: 16 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

1) Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masły własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg

2) Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

3) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

4) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A1 ciągnąć przyczepę
Kategoria A2

Wymagany wiek: 18 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

1) Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

2) Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

3) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

4) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A2 ciągnąć przyczepęKategoria A

Wymagany wiek:

 • 18 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
 • 20 lat jeśli osoba posiada co najmniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2
 • 24 lata jeśli osoba nie posiadała przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kat. A2

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Kategoria A uprawnia do kierowania:

1) Motocyklem jednośladowym lub wielośladowym z bocznym wózkiem

2) Motorowerem jednośladowym lub dwuśladowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

4) Czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A ciągnąć przyczepę